Chúng tôi là Bluedesign. Với hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và hoàn thiện công trình.

Call us on 090.344.6413

26A22 Gleximco, Le Trong Tan, Hoai Duc, Ha Noi

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
m

Quang Ninh Coffee

QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page5
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page6
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page3
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page4
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page7
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page9
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page10
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page11
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page26
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page12
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page13
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page15
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page16
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page17
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page23
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page24
QUANG NINH-COFFEE 04.08.2022jpg_Page25

Quang Ninh Coffee

Client: Mr. Bảy

Design:

Bluedesign

Location:

Trần Thái Tông, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh

Area:

1200 m2

Year:

2022

Style: