Chúng tôi là Bluedesign. Với hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và hoàn thiện công trình.

Call us on 090.344.6413

26A22 Gleximco, Le Trong Tan, Hoai Duc, Ha Noi

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
m

Meatplus Vinh

PHOICANHMEATPLUSjpg_Page7
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page3
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page4
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page5
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page6
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page8
5c9e65e49e5c7a02234d
a7549ed4656c8132d87d
bc55821679ae9df0c4bf
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page9
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page10
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page11
PHOICANHMEATPLUSjpg_Page12

Meatplus Vinh

Client: Mr. Hải Châu

Design:

Bluedesign

Location:

TP Vinh, Nghệ An

Area:

400 m2

Year:

2019

Style: